Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2009 m.


Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2009 m.

Sausis
Sausio 12 d. MVA Tarybos posėdis, kurio pagrindiniai darbotvarkės klausimai buvo MVA 2009 m. biudžeto ir veiklos planų projektai. Taip pat posėdžio metu nutarta š.m. kovo 20 d. šaukti ataskaitinį MVA susirinkimą, kurio metu bus skelbiamos „Sėkmingiausiai dirbančios įmonės“ ir „Patraukliausio darbdavio“ nominacijos.

Sausio 16 d. MVA prezidentas Darius Seilius ir MVA narys Saulius Rancas dalyvavo Telšiuose vykusiame Šiaurės ir Vakarų Lietuvos asocijuotų verslo struktūrų susitikime, kur buvo aptarti pasiūlymai LR Vyriausybės 2008-2012 metų programai ir apibrėžti įgyvendinimo terminai. Susitikimo metu dalyvavo ir LR Seimo nariai A.Petkus, V.Bukauskas, J.Jagminas, J.Stanevičius, Ž.Šilgalis, S.Bucevičius.

Sausio 22 d. MVA prezidentas Darius Seilius ir MVA nariai dalyvavo UAB „Ingman ledai“ rengiamame susitikime su LR Seimo nariu Stanislovu Giedraičiu. Susitikimo metu aptartas dujų klausimas, pasikeitusi mokesčių politika ir kiti aktualūs verslui svarbūs klausimai.

Sausio 23 d. MVA organizavo seminarą su Telšių apskrities Valstybine mokesčių inspekcija. Seminare dalyvavo per 50 MVA įmonių narių buhalterių ir vadovų.

Sausio 26 d. MVA organizavo pažintinį seminarą, kurio metu buvo pristatomos galimybės „Kaip efektyviai panaudoti ES paraiškos pinigus“. Seminarą vedė pardavimų ir gamybos efektyvumo didinimo konsultantas T.Pukšta.

Vasaris

Vasario 12 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio ir Sodros Mažeikių skyriaus direktorės Laimos Nagienės iniciatyva prie apskrito stalo susirinko vietos savivaldos, Sodros ir Mažeikių verslininkų asociacijos atstovai bei asocijuotoms verslo struktūroms nepriklausančių dėl krizės rimtų ekonominių sunkumų jau patyrusių įmonių vadovai. Susitikimo tikslas – visiems kartu išsiaiškinti tikrąją padėtį ir paieškoti būdų nors kiek palengvinti susidariusią situaciją, kad būtų galima su kuo mažesniais praradimais išgyventi sunkmetį.

Vasario 13 d. Mažeikių rajono savivaldybėje įvyko Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių rajono verslininkų asociacijos bei Žemaitijos regiono Mažeikių rajono profesinių sąjungų centro dėl trišalės tarybos įsteigimo ir susitarimo pasirašymas. Susitikimo svečias Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas trumpai apžvelgė socialinio dialogo trišalėje partnerystėje pagrindinius aspektus bei pateikė savo nuomonę apie sausio 16 d. vykusį mitingą prie LR Seimo rūmų. Darbo grupės pirmininkas – Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis, pavaduotojas – Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentas Darius Seilius, sekretorė – mero padėjėja Vida Keršienė. Darbo grupės nariai: Savivaldybės mero pavaduotojas Viktoras Bugnevičius, Verslo darbdavių asociacijos valdybos pirmininkas Vidmantas Erminas, AB „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Albertas Gimbutas, Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Algimantas Laucevičius, Savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė, Lietuvos smulkiųjų verslininkų asociacijos Mažeikių skyriaus pirmininkė Irena Marcinkevičienė, Savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Mažeikis, Savivaldybės tarybos narė Laima Nagienė, Savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Norkus, Mažeikių darbo biržos direktorė Alfreda Normantienė, Mažeikių verslininkų asociacijos tarybos narys Saulius Rancas, Savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Siminkevičius, Savivaldybės tarybos narys Gintautas Šmaižys, Mažeikių verslininkų asociacijos tarybos narys Alfredas Vyniautas.

Vasario 19 d. Savivaldybės vadovai ir dalis Administracijos skyrių vedėjų dalyvavo Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre vykusioje tradicinėje „Verslo popietėje“, kurią periodiškai organizuoja Mažeikių verslininkų asociacija. Šįkart verslininkai norėjo išgirsti iš pirmųjų lūpų, kaip sekasi formuoti rajono biudžetą bei kaip Savivaldybė ruošiasi gyventi sunkmečio sąlygomis.

Vasario 20 d. Mažeikių rajono savivaldybėje įvyks pasitarimas dėl gamtos švarinimo akcijos „Darom 2009“ organizavimo. Pasitarime dalyvavo už aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą atsakingi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos specialistai, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Šiaulių rinktinės Mažeikių užkardos pareigūnai, Telšių regiono atliekų tvarkymo centro, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“, Mažeikių miškų urėdijos, rajono seniūnijų ir kitų įstaigų bei organizacijų atstovai, tarp jų ir MVA. Mažeikių verslininkų asociacija ir Mažeikių sporto centras tvarkys Juodpelkio parko teritoriją.

Vasario 26 d. įvyko darbo durpės susirinkimas smulkiam ir vidutiniam verslui skatinti ekonominės ir finansų krizės sąlygomis, esamai padėčiai analizuoti bei antikriziniam planui parengti. Susitikimo tikslas esamų ir busimų įvairių struktūrinių fondų projektai, kuriuose dalyvauja Mažeikių miesto savivaldybė bei kitos valstybinės įmonės, taip pat įvairūs konkursai, kuriuos organizuoja Mažeikių miesto savivaldybė (maisto produktų pateikimas į mokyklas, statybos konkursai) bei AB „Mažeikių nafta“ planuojami projektai, konkursai ir t.t.

Balandis

Balandžio 16 d. įvyko MVA ataskaitinis rinkiminis susirinkimas
Š.m. Balandžio 16 d. (ketvirtadienį), įvyko Visuotinis ataskaitinis asociacijos susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pristatyta metinė auditorės ataskaita, Prezidento p. Dariaus Seiliaus 2008 metų veiklos ataskaita bei esminis įvykis – naujos Tarybos ir Prezidento rinkimai. Į susirinkimą atvyko 41 asociacijos įmonių narių vadovas (ar įgaliotas asmuo), turintis balsavimo teisę. Rinkimų metu išrinkta nauja 2009-2011 metų asociacijos vadovybė:

Mažeikių verslininkų asociacijos prezidentas – Kęstutis Bartkevičius UAB „Mažeikių Varduva“

Viceprezidentai – Darius Seilius AB SEB bankas ir Alfredas Vyniautas UAB „Grūstė“.

Kiti Tarybos nariai:
Julius Banys UAB „Jubana“
Saulius Rancas UAB „Saurida“
Jonas Glodenis UAB „Beržūna“
Virgilijus Radvilas UAB „Ingman ledai“
Alvydas Balčiūnas UAB „Santarvės laikraštis“
Jonas Buinauskas UAB „VJ projektai“

Vykdančioji direktorė – Diliara Zarifova
Administratorė – Vaida Lipskytė

Naujai valdžiai ir asociacijos nariams MVA vardu linkime veiklos tęstinumo, naujų idėjų, AKTYVUMO, prasmingų darbų asociacijoje ir sėkmės vadovaujamose įmonėse!

Gegužė

Gegužės 12 d. Susitikimas su Tauragės apskrities verslininkų asociacijos valdybos pirmininku Dariumi Stankumi. Susitikimo metu pasidalinta patirtis, bendradarbiavimo galimybės. Kolegos iš Tauragės domėjosi ir pasidžiaugė Mažeikių verslininkų asociacijos padarytu įdirbiu asociacijos komercinėje veikloje. Susitikime dalyvavo MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius.

Gegužės 20 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius susitiko su AB „Ventus nafta“ kortelių skyriaus vadovu Eriku Miliuku. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo perspektyvos ir MVA pateiktas komercinis pasiūlymas dėl kuro nuolaidų kortelių MVA įmonių narių darbuotojams. Ant kortelės bus reklamuojamas asociacijos pavadinimas.

Gegužės 21 d. Vyko susitikimas su AB „Lietuvos draudimas“ Mažeikių skyriaus Verslo draudimo vadovu Linu Ligeikiu, Verslo ir rizikos departamento direktoriumi Juliumi Kondratu, Vakarų regiono vadovu verslo klientams Zigmantu Jauniumi ir Rizikos kontrolės departamento direktore Laima Sereičikaite. Susitikimo metu buvo pristatytos būsimo bendradarbiavimo sąlygos bei aptartos sąlygų taikymo galimybės kiekvienai asociacijos įmonei narei. Susitikime dalyvavo MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir UAB „Edvardo servisas“ vadovas Edvardas Lukavičius.

Gegužės 21 d. restorane „Pušyno namai“ vyko UAB “Omnitel”, skelbraščio “Express kontaktas” ir UAB “Šiaulių tara“ organizuojamas susitikimas-diskusija. Susitikimo metu UAB “Omnitel” Šiaulių regiono atstovybės vadovė Loreta Suodaitienė pristatė „Mobilumo tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje“, skelbraščio “Express kontaktas” reklamos skyriaus direktorė Irena Kubilienė „Verslo ir žiniasklaidos santykis ekonominio nuosmukio laikotarpiu“ pranešimus. UAB “Šiaulių tara” Valdybos pirmininkas Artūras Samuilis pristatė vyno degustaciją. Susitikime dalyvavo MVA nariai.

Gegužės 28 d. Mažeikių mieste vyko Tarptautinio oro balionų varžybos „Mažeikių taurė‘09“. MVA biudžete 2009 m. numatytą paramą miesto šventei „Dūdos ir dainos“, suderinus su Mažeikių miesto savivaldybės meru p. Vilhelmu Džiugeliu bei AB „Mažeikių nafta“ atstovais – buvo skirta Nemunaičio oreivių klubui. Už suteiktą paramą Nemunaičio oreivių klubo atstovai populiarino MVA vardą šventės metu.

Birželis

Birželio 1 d. vyko Tarybos posėdis.

Birželio 10 d. įvyko susitikimas su Medicinos banko atstove Daiva Buzienė.
Vykdančioji direktorė Diliara Zarifova buvo susitikusi su Medicinos banko atstove ir susitikimo metu gavo komercinį pasiūlymą dėl bankų kredito. Kreditai teikiami panaudojant lėšas, gautas iš KfW (Vokietijos finansų įstaiga Kreditanstalt fūr Wiederaufbau ir Europos tarybos vystymo banko) fondo lėšų. Visa smulkesnė informacija apie komercinį pasiūlymą bus pateikta 2009-07-07 Tarybos posėdyje.
Birželio 12 d. susitikimas su Šiaulių teritorine muitine.
Buvo svarstytas klausimas dėl Lietuvos Respublikos Muitinės struktūros optimizavimo projekto. Dalyvavo Šiaulių teritorinės muitinės atstovai E.Blažys, A.Jurkevičius, Bugenių muitinės atstovas E.Gurinas, AB „Mažeikių naftos“ atstovas G.Grigolaitis, ir šių įmonių atstovai: UAB „Mažeikių varduva“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Jubana“, AB „Pieno žvaigždės“, UAB „Retoras“, UAB „Ingman Ledai“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2010 metais liepos mėnesį, planuoja likviduoti Šiaulių teritorinę muitinę ir tuo pačiu Bugenių muitinę, todėl MVA negalėjo neišreikšti susirūpinimo šiuo klausimu ir parašė raštą Finansų ministrui A.G.Šemetai, apie minimą projektą.

Birželio 15, 17, 19 d. Mažeikių rajone vyko seniūnaičių rinkimai.
MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo kaip rinkimų komisijos narė.

Birželio 17 d. naujas bendradarbiavimo projektas tarp MVA ir UAB „Kvistija“.
Vienas iš MVA narių, UAB „Kvistija“, taip pat maloniai pateikia komercinį pasiūlymą dėl naftos produktų įsigijimo jų UAB „Kvistija“ degalinėse labai mums visiems, MVA įmonių darbuotojams, palankiomis sąlygomis.

Birželio 19 d. įvyko Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdybos posėdis Vilniuje.
Ūkio ministerijoje, įvyko Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdybos posėdis, kuriame buvo aptariama:
1.Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimai;
2.Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl pajamų natūra apmokestinimo, kai tarnybinis automobilis naudojamas asmeniniais tikslais“ (Žin., 2009, Nr. 59-2311) nuostatos;
3.Kiti klausimai….
Iš Mažeikių verslininkų asociacijos Tarybos narių posėdyje dalyvavo Saulius Rancas.

Birželio 23 d. MVA sveikino Jonus su vardadieniu.
MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius asmeniškai pasveikino MVA Jonus su vardadieniu – Joną Buinauską, Joną Jurkų, Joną Glodenį, Joną Žičkų, įteikdamas tradicinį ąžuolų vainiką.

Liepa

Liepos 2 d. susitikimas su Telšių verslo inkubatoriaus direktore Virginija Jasevičiene.
Buvo svarstytas klausimas dėl projekto „Eksportuojančioji Lietuva“, kalba ėjo apie informacinius centrus, verslo inkubatorius, regioninės verslo plėtros agentūras. Buvo pateikti sprendimai bei biudžetas šių struktūrų reorganizacijai bei Dalyvavo K.Bartkevičius, D.Zarifova, S.Rancas.
Tą pačią dieną tuo pačiu klausimu įvyko susitikimas Mažeikių rajono savivaldybėje. Dalyvavo B.Kryžius, P.Lumpickas, R.Norkus, K.Bartkevičius, D.Zarifova, S.Rancas.
Liepos 3 d. MVA bei savivaldybės atstovai dalyvaus Ūkio ministerijos susitikime šiuo klausimu.

Liepos 2 d. Šiaulių pramonininkų asociacijai 20 metų. Iškilmingoje šventėje dalyvavo MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir tarybos narys Jonas Buinauskas.

Liepos 2 d. MVA gavo ORLEN debetines nuolaidų korteles asociacijos narių įmonių darbuotojams. Su kortele visiems degalams 0,12 Lt nuolaida ir 20 % nuolaida plovyklai.

Liepos 7 d. vyko Tarybos posėdis.

Liepos 16 d. vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir tarybos narys Alvydas Balčiūnas vyko į UAB „Lukoil Baltija“ susitikimą Vilniuje dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Sutartis buvo pasirašyta palankiomis sąlygomis.

Liepos 29 d. bendradarbiavimo projektas su UAB „Levanita“.
Bendradarbiavimo projektas su viešbučiu „PALMA“ ir restoranu „Gama“ teikiamų paslaugų labai mums visiems, MVA įmonių darbuotojams, palankiomis sąlygomis, t.y. 15 procentų nuolaida.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 1 d. MVA narių išvykimas į Jūros šventę, Klaipėdoje. MVA nariai (apie 130 žmonių) stebėjo regatas, plaukiojimo metu po Kuršių marias laivu VENUS S.

Rugpjūčio 3 d. vyko Tarybos posėdis.

Rugpjūčio 5 d. MVA prezidentas K.Bartkevičius ir MVA vykdančioji direktorė D.Zarifova susitiko su Telšių inkubatoriaus direktore Virginija Jasevičienė.
Susitikimo metu buvo aptariamas projektas „Valdžios, verslo ir pilietinio sektoriaus partnerystės stiprinimas Telšių apskrityje“ pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stipinimas Lietuvoje“.

Rugpjūčio 6 d. Susitikimas su turizmo agentūros „West Express“ Vakarų regiono pardavimų ir rinkodaros vadovu Aurimu Šumbrauskiu.

PASKUTINĖ MINUTĖ
+
PAPILDOMA MŪSŲ NUOLAIDA!
Tai Mažeikių verslininkų asociacijos
įmonių darbuotojų sėkmingų atostogų
FORMULĖ

Rugpjūčio 11 d. Susitikimas su UAB „Omnitel“ vadove Loreta Suodaitiene.
Susitikimo metu buvo aptariamas bendras projektas, su MVA, Mažeikių rajono savivaldybe ir AB „ORLEN Lietuva“, dėl planuojamos naujai įrengti krepšinio aikštelės „Kalnėnų“ vidurinės mokyklos kiemelyje
Aikštelė buvo atidaryta š.m. rugsėjo 1 dieną.

Rugpjūčio 13 d. Susitikimas su seimo nariu Stanislovu Giedraičiu.
Susitikimo metu buvo kalbama apie renovuojamus daugiabučius ir URBAN programą. S.Giedraitis pažadėjo patarpininkauti greičiau pradėti vykdyti projektą.

Rugpjūčio 18 d. MVA sporto šventės organizacinio komiteto susitikimas.
Susitikimo metu buvo aptarinėjamas MVA sporto šventės organizavimas. Dalyvavo: D.Zarifova, T.Kavaliūnas, V.Lipskytė, A.Balčiūnas, J.Stupakovas, studentai: Aušra, Erikas, Stasys.

Rugpjūčio 18 d. Susitikimas su Lina Papreckaite UAB „Biudžeto valdymo sistemos“.
Buvo aptariama galimybė š.m. rugsėjo 10 d. Mažeikių verslininkų asociacijoje organizuoti seminarą temomis „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ bei „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse)“.

Rugpjūčio 24 d. Susitikimas su UAB „Sabelija“ pardavimu konsultantu Edmundu Končiumi. Dėl busimo bendradarbiavimo, nemokamų seminarų organizavimo.

Rugpjūčio 31 d. vyko Tarybos posėdis.

Rugsėjis

Rugsėjo 1 d. Buvo atidaryta nauja krepšinio aikštelė „Kalnėnų“ vid. mokyklos kiemelyje. Aikštelės atidarymo iniciatoriai: Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Omnitel“, AB „ORLEN Lietuva“, Mažeikių rajono savivaldybė.

Rugsėjo 10 d. Mažeikių verslininkų asociacijoje vyko seminaras temomis „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“ bei „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse)“. Seminare dalyvavo 5 įmonių (MVA nariai) atstovai.

Rugsėjo 12 d. Balsių stovykloje vyko tradicinė MVA Sporto šventė. Dalyvavo apie 440 žmonių.
Užteko ir gero oro ir didelio noro aktyviai dalyvauti bei palaikyti savo įmonės komandas.

PROJEKTAS
„MAŽEIKIŲ VERSLININKŲ ASOCIACIJOS NARIŲ DARBUOTOJŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS PRISITAIKANT PRIE RINKOS POKYČIŲ“

Mažeikių verslininkų asociacija, siekdama didinti narių konkurencingumą, kartu su 21 asociacijai priklausančiu partneriu (UAB „Aremikas“, UAB „Beržūna“, UAB „Edvardo servisas“, UAB „DC sprendimai“, UAB „Grūstė“, UAB „Hidleta“, UAB „Joringės sauga“, UAB „Juodasis gintaras“, UAB „Kredis“, UAB „Mažeikių Varduva“, UAB „Rapsoila“, UAB „RNT“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Saurida“, UAB „Statversas“, UAB „Stronga“, UAB „Taumona“, IĮ „Translandijos transportas“, UAB „Vigesta“, UAB „WESTERN FABRICATIONS“ ir UAB „Žemaitijos agroprekyba“) inicijavo projekto „Mažeikių verslininkų asociacijos narių darbuotojų žmogiškųjų išteklių tobulinimas prisitaikant prie rinkos pokyčių“ parengimą, kuriam 2009 m. balandžio 15 d. suteiktas Europos Sąjungos fondų finansavimas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Projekto tikslas – prisidėti prie Mažeikių verslininkų asociacijos narių žmogiškųjų išteklių tobulinimo prisitaikant prie pokyčių rinkoje ir formuojant nuolatinio veiklos efektyvumo didinimo nuostatas.

Projekto uždaviniai:
1. Gerinti įmonių vadovų kompetencijas efektyviau organizuoti veiklą.
2. Gerinti įmonių funkcinių grandžių vadybininkų įgūdžius efektyviau atlikti savo tiesiogines funkcijas.

Projekto tikslinė grupė – 191 partnerių įmonių darbuotojas: 54 įmonių vadovai ir 137 funkcinių grandžių vadybininkai.
Įgyvendinant projektą, 191 darbuotojas iš partnerių įmonių dalyvaus mokymuose, apimančiuose 4 tematikas: vadovavimo įgūdžių gerinimo, pardavimų veiklos tobulinimo, asmeninių verslumo ir elgsenos tobulinimo bei specialiųjų įgūdžių tematiką. Mokymų metu įgytos žinios ir gebėjimai leis vadovams efektyviai planuoti ir plėsti įmonių veiklą, prisitaikyti prie greitai kintančios ekonominės situacijos bei užtikrinti sėkmingą įmonių veiklą sunkmečio laikotarpiu, o vadybininkams – įgytas kompetencijas pritaikyti tiesioginiame darbe ir tai užtikrins sėkmingą bendravimą su klientais, kompetetingą rinkodaros politikos diegimą, kas prisidės prie įmonių patrauklumo didinimo.

Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Gruodis

Šv. Kalėdų renginiai Mažeikiuose „SUŠILDYKIM SIELAS“ prie kurių prisidėjo ir MVA

I. Košės virimas ir mažeikiškių vaišinimas ja.
Š.m. gruodžio 23 d. nuo 12 – 16 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios aikštėje buvo dalijama košė mažeikiškiams. Renginio metu koncertavo pensininkų draugijos ansamblis „Bočiai“.
Mažeikių verslininkų asociacija rūpinosi produktais košės virimui ir vienkartiniais indais.

II. Kava senjorams.
2009 m. gruodžio 24 d. – 2010 m. sausio 6 d. miesto kavinėse senjorai buvo vaišinami kava ar arbata už 1 centą.

Akcijoje dalyvavo MVA narės:
1. Restoranas „GAMA“ (Respublikos g. 27);
2. „Piropas“ (Laisvės g. 23 ir Melioratorių g. 1 C);
3. „Pušyno namai“ (Tirkšliai, Mažeikių raj.).

III. Kalėdinės dovanėlės rajono socialiai remtiniems ir neįgaliems vaikams.

Mažeikių verslininkų asociacija įsipareigojo nupirkti 100 dovanėlių socialiai remtiniems ir neįgaliems rajono vaikučiams.

Š.m. gruodžio 24 d. 11 val. Mažeikiuose Tirkšlių g. 11 (Čeburėkinėje) atsidarė LABDAROS valgykla