Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2010 m.


Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2010 m.

Sausio mėn.

25 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Mažeikių rajone bei mieste 2010 metų numatomų vykdyti projektų.

26 d. Ūkio ministerijoje SVV Tarybos posėdyje dalyvavo MVA Tarybos narys Alvydas Balčiūnas. Vienas iš pagrindinių darbotvarkės klausimų buvo svarstoma dėl daugiabučių namų renovavimo.

28 d. Susitikimas su AB „VST“ atstovais dėl naujos elektros energijos įstatyminės bazės.

Vasario mėn.

1 d. MVA Tarybos posėdis.

2 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Mažeikių specialiosios mokyklos direktoriumi Valentinu Semčenko dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.

4 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova Kurčiųjų draugijos koncerte, jo metu buvo aukojama kurčio berniuko Deivido operacijai. Prie akcijos prisidėjo UAB “Grūstė“ ir „Pušyno namai“, jie koncerto dalyvius vaišino pietumis.

5 d. MVA p prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Mažeikių verslo ir turizmo informacijos centro direktoriumi Pulgiu Lumpicku dėl planuojamo bendradarbiavimo.

9 d. Karjeros mugė Mažeikių politechnikos mokykloje. Vykdančioji direktorė Diliara Zarifova trumpai pristatė MVA veiklą. Taip pats savo įmones pristatė šios MVA narės: UAB „Saurida“, UAB „Juodasis gintaras“, AB „Pieno žvaigždės“.

10 d. UAB „Vestekspress“ pristatė naujo sezono kelionių naujienas.

11 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Trišalės tarybos atstovais dėl Savivaldybės biudžeto ir Trišalės tarybos reglamento patvirtinimo.

11 d. Susitikimas su Mažeikių darbo biržos atstovais, dėl darbo rinkos Mažeikiuose. Dalyvavo MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova.

12 d. Palma viešbutyje įvyko A.Kapitanovo seminaras dėl mokesčių naujienų. Dalyvavo 48 dalyviai.

17 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Jurmalos viešbučio Baltic Beach atstovais dėl planuojamo bendradarbiavimo.

17 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Trišalės tarybos atstovais dėl protokole numatytų veiksmų – ataskaita apie savivaldybės skolas verslui.

22 d. MVA nariai „UAB Grūstė“ gen.direktorius Alfredas Vyniautas ir UAB „Saurida“ gen.direktorius Saulius Rancas susitiko su Mažeikių darbo biržos atstovais dėl mokymų programos.

25 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir administratorė Vaida Lipskytė dalyvavo „Sušildykim sielas“ darbo grupės susitikime. Jo metu buvo aptariamas socialinio projekto tęstinumas Velykoms.

Kovo mėn.

1 d. UAB „Jubana“ patalpose vyko MVA tarybos posėdis. Jos metu konsultacinės kompanijos „SOPHUS“ atstovas trumpai pristatė ES visų projektų vykdymą.

2 d. MVA nariai susitiko su LR Seimo nariais Stanislovu Giedraičiu ir Jonu Stanevičiumi.

4 d. MVA nariai susitiko su:

1) Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku Algimantu Laucevičiumi, Telšių AVMI viršininko pavaduotoju Sauliumi Urbonu, Telšių AVMI švietimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Vilija Barštiene ir Telšių AVMI atstove spaudai Alma Šimkuviene.

Susitikimo tema: Mokesčių administravimo naujovės, pagalba mokesčių mokėtojams, teikiant mokestinius kreditus.

2) Mažeikių registrų centro atstovais, nekilnojamo turto vertintojais Julijumi Ukaniu ir Jurgita Jagučanskiene, buvo pristatomas Mažeikių rajono nekilnojamojo turto vertinimas masiniu būdu, verčių zonų, vertinimo modelių sudarymas, ir jų taikymas.

9 d. Mažeikių rajono savivaldybėje pasitarimas su Trišalės tarybos atstovais.

19 d. MVA ataskaitinis susirinkimas. Jo metu buvo pristatyta 2009 metų MVA veikla ir pateikta revizorės išvada apie finansinę veiklą.

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo MVA narių įmonių vadovai bei kviestiniai svečiai: Darius Stankus, Alvydas Stulpinas, Algimantas Laucevičius, Valdas Knystautas, Tomas Kemežys, Liudas Zubavičius, Audrius Suodaitis, Alma Šimkuvienė, Saulius Urbonas, Igoris Malinauskas.

22 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius Rygoje susitiko su Turkijos verslininkais dėl bendradarbiavimo.

25 d. SODROS Mažeikių skyriaus salėje pasitarimas su Trišalės tarybos atstovais dėl Sodros reformos.

29 d. vyko MVA tarybos posėdis.

31 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko presskonferencija dėl akcijos DAROM’10, dalyvavo MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius.

31 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko presskonferencija dėl socialinės akcijos „Sušildykim sielas“, dalyvavo MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova.

Balandžio mėn.

1 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius susitiko su SEB banko prezidentu Raimondu Kvedaras, pardavimų plėtros direktoriumi Vaidu Žagūniu ir kitais SEB banko atstovais.

7 d. MVA administratorė Vaida Lipskytė susitiko su Mažeikių mero patarėja Vida Keršiene dėl tarpusavio bendradarbiavimo su Mažeikių rajono savivaldybe.

11 d. Mažeikių verslo ir turizmo informacijos centro salėje MVA nariai susitiko su „SOPHUS“ atstovu Mindaugu Vilčinsku dėl Europos Sąjungos Struktūrinių fondų parama verslo įmonėms.

14-15 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius dalyvavo prezidiumo posėdyje dėl atstovų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą atrankos sistemos Lietuvoje.

17 d. MVA įmonės narės dalyvavo pavasarinėje talkoje DAROM’10. Prie Juodpelkio parko tvarkymo prisidėjo VšĮ „Mažeikių sporto centras“ atstovai, Žemaitijos skautų organizacija Žemynos draugovė (Mažeikiai), Mažeikių specialiosios mokyklos auklėtiniai.

20 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Mažeikių miesto meru Vilhelmu Džiugeliu, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Broniumi Kryžiumi bei mero patarėja Vida Keršiene dėl Garbės konsulų atvykimo į Mažeikius š.m. liepos 16 d.

23 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko susitikimas su rajono statybų kompanijomis dėl ES projektų susijusių su statybomis ir URBAN programa.

26 d. SODROJE Mažeikių skyriuje vyko MVA Tarybos posėdis, pagal darbotvarkę.

28 d. Šiaulių Arenos atstovai MVA nariams pateikė spec. pasiūlymą – nuolaidos į krepšinio rungtynes Šiaulių „ŠIAULIAI“ – Kauno „ŽALGIRIS“.

29 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su UAB „Varimonta“ direktoriumi, dėl stojimo į MVA.

Gegužės mėn.

3 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo susitikime su Mažeikių Rotary atstovais, dėl Skulptūrinės kompozicijos Mažeikiuose.

4 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitikimo su nauja DnB Nord banko direktore Rosita Kasperavičiene.

5 d. MVA viceprezidentas Darius Seilius dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybėje presskonferencijoje dėl Skulptūrinės kompozicijos Mažeikiuose.

5 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su spec. mokyklos direktoriumi Valentinu Semčenko. Susitikimo metu buvo aptariamas tolimesnis bendradarbiavimas. Taip pat įteiktas padėkos raštas „Už pagalbą dalyvaujant pavasarinėje talkoje Darom’10 ir tvarkant Juodpelkio parko teritoriją“.

6 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir administratorė Vaida Lipskytė susitiko su MVA ES projekto Nr. 179 mokymų tiekėjais, konsultantais ir partneriais, dėl administravimo klausimų susijusių su projekto „Mažeikių verslininkų asociacijos narių darbuotojų žmogiškųjų išteklių tobulinimas prisitaikant prie rinkos pokyčių“ mokymais.

7 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, MVA nariai Aleksas Kateiva (UAB „Taumona“) ir Arūnas Strikys (UAB „Mažeikių Varduva“) Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose dalyvavo susitikime su LR Komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje rengiamą Kinijos rinkos pristatymą.

7 d. MVA administratorė Vaida Lipskytė Mažeikių muzikos mokykloje dalyvavo presskonferencijoje dėl Skulptūrinės kompozicijos Mažeikiuose.

11 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose dalyvavo ataskaitiniame metiniame susirinkime – generalinė asamblėja. Svečiuose buvo LR Teisingumo ministras R.Šimašius.

11 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su UAB „IF draudimas“ vadovu Petru Paužiuoliu dėl bendradarbiavimo sutarties atnaujinimo.

13 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius, MVA tarybos nariai Jonas Buinauskas, Julius Banys ir Alvydas Balčiūnas vyko į golfo klubą „National Golf Resort“, kuriame buvo pristatytos naujausios „Nordea“ įžvalgos.

13 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su UAB „Rapsoila“ direktoriumi Edvardu Čaplinsku.

13 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova vyko pas AB „Orlen Lietuva“ muitinės procedūrų skyriaus vadovą G.Grigolaitį, dėl pasikeitimų muitinėje Mažeikių apskrityje.

13 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir administratorė Vaida Lipskytė dalyvavo krepšinio komandos Mažeikių „Mažeikiai“ padėkos vakare ir krepšinio sezono uždaryme.

21 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, viceprezidentas Darius Seilius, MVA tarybos nariai Saulius Rancas, Virgilijus Radvilas ir Alvydas Balčiūnas UAB „Ingman ledai“ susitiko su nauju AB „Orlen Lietuva“ generaliniu direktoriumi Ireneusz Fąfara.

25 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius Lietuvos pramoninkų konfederacijoje dalyvavo antrame LPK SVV komiteto posėdyje.

25 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, administratorė Vaida Lipskytė, UAB „Omnitel“ atstovas Vidmantas Norvaiša, UAB „InfoProfas“ atstovė Jurgita Jokubauskienė Mažeikių rajono savivaldybės salėje dalyvavo Vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Sukurk paveikslą – Švarus mūsų kraštas“ darbų vertinime.

25 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova pagal įgaliojimą dalyvavo VšĮ „Mažeikių sporto centras“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

27 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius Klaipėdos pramonininkų asociacijoje dalyvavo KPA įmonių vadovų posėdyje.

Birželio mėn.

7 d. Telšių rajono verslininkų asociacija ir Mažeikių verslininkų asociacija, įgyvendindama paprojektį „Valdžios, verslo ir pilietinio sektoriaus partnerystės stiprinimas Telšių apskrityje“ , kurį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuvos Respublika pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“, MVA atstovai dalyvavo Vaikų ir jaunimo darbų konkurso „Sukurk paveikslą – Švarus mūsų kraštas“ nugalėtojų apdovanojimo ceremonijoje.

7-11 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius vyko į Skandinavijos šalis (Danija, Norvegija, Islandija). Kelionės tikslas – susipažinti su šių šalių asocijuotų struktūrų darbų bei naujų bendradarbiavimo galimybių su MVA įmonėmis.

10 d. MVA nario UAB „InfoProfas“ direktorius Viktoras Murnikovas Mažeikių „Ventos“ pagrindinės mokyklos svečiams iš Turkijos pravedė verslo pamokėlę.

14 d. Telšių rajono verslininkų asociacija ir Mažeikių verslininkų asociacija, įgyvendindama paprojektį „Valdžios, verslo ir pilietinio sektoriaus partnerystės stiprinimas Telšių apskrityje“ , kurį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuvos Respublika pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje, MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir MVA įmonių – narių atstovai dalyvavo konferencijoje „Dialogo tiltas: verslas – savivaldybė“ Telšiuose.

15 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius susitiko su Kinijos komunistų partijos vykdomojo komiteto atstovais „Lietuvos – Kinijos verslo pusryčiai“.

16 d. MVA Tarybos narys Saulius Rancas dalyvavo konferencijoje „Verslo ir bankų santykiai“, dėl ekonominių perspektyvų, valstybės ir bankų santykių.

17 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir AB „Orlen Lietuva“ atstovas Gediminas Grigolaitis dalyvavo paskutiniame MKK Šiaulių pakomitečio posėdyje Šiaulių teritorinėje muitinėje.

21 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo eiliniame SVV Tarybos posėdyje Vilniuje.

29 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su AB banko „SNORAS“ vadovu Broniumi Rauba dėl skulptūrinės kompozicijos, skirtos Lietuvos vardo paminėjimui 1000-mečiui įprasminti.

Liepos mėn.

1 d. MVA atstovai ir TT nariai Mažeikių savivaldybėje susitiko dėl Vyriausybės išvažiuojamojo posėdžio Mažeikiuose šį rudenį.

1 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su UAB „Sabelija“ Šiaulių skyriaus direktore dėl įstojimo į MVA.

2 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir administratorė Vaida Lipskytė susitiko su Ašvos malūno savininke Junata Knitiene dėl bendradarbiavimo.

12 d. Ašvos malūne vyko MVA tarybos posėdis.

14 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius, MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, administratorė Vaida Lipskytė, MVA nariai: Saulius Rancas ir Viktoras Murnikovas dalyvavo Lietuvos Garbės konsulų suvažiavime Vilniuje.

16 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, MVA administratorė Vaida Lipskytė, MSC direktorius Vytautas Jasmontas ir MSC vadybininkas Robertas Jokubauskas vyko į Balsių stovyklą susitikti su savininku Aloyzu dėl MVA sporto šventės.

16 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su UAB „Western fabrication“ direktoriumi Dariumi Jurkumi dėl projekto Nr.179 administravimo.

28 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius susitiko su UAB „Bitė Lietuva“ vadovu Tomu Glazausku dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

28 d. MVA administratorė Vaida Lipskytė ir TT nariai Mažeikių savivaldybėje susitiko dėl Vyriausybės išvažiuojamojo posėdžio Mažeikiuose šį rudenį.

Rugpjūčio mėn.

9 d. MVA buveinėje vyko MVA tarybos posėdis.

10 d. MVA buveinėje vyko Organizacinio komiteto susirinkimas, dėl planuojamos MVA sporto šventės, kuriame dalyvavo: MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, administratorė Vaida Lipskytė, VšĮ „Mažeikių sporto centras“ direktorius Vytautas Jasmontas, vadybininkas Robertas Jokubauskas ir Balsių stovyklos vadovas Mantas Bakas.

24 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su AB „Lietuvos draudimas“ Vakarų regiono vadovu Zigmantu Jauniumi dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

24 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės rengiamame posėdyje, dėl Mažeikių Laisvės g. renovacijos.

25 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su UAB „Lindström“ prekybos vadybininke Daiva Mažeikaite, dėl bendradarbiavimo.

Rugsėjo mėn.

1 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir administratorė Vaida Lipskytė pasveikino Mažeikių specialiosios mokyklos vaikučius su rugsėjo 1-aja.

1 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su AB „Orlen Lietuva“ atstovu Jacek Komar dėl socialinio projekto „Auksinė širdis“.

2 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo SVV Tarybos posėdyje Vilniuje.

3 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir MVA nariai susitiko su Gruzijos Ministru Pirmininku Nika Gilauri.

7 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su socialinio projekto „Auksinė širdis“ organizatorę Nijolę Giedraitienę.

11-12 d. Balsių stovykloje vyko MVA sporto ir pramogų šventė. Dalyvavo 18 MVA įmonių, buvo apie 600 žmonių.

13 d. MVA nariai ir Mažeikių Rotary nariai susitiko su Telšių savivaldybės architektūros skyriaus vedėju A.Žebrausku dėl Lietuvos administracijos reformų ir jos gairių bei miesto ir verslo santykius puošiant miestą.

13 d. Telšiuose vyko MVA tarybos posėdis.

14 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Skuodo rajono savivaldybės atstovu dėl Kreipimosi į Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę „Dėl geležinkelio ruožo Kretinga – Skuodas – Priekulė (Latvijos Respublika) – Mažeikiai atstatymo“ pasirašymo.

23 d. Startavo socialinis projektas „Auksinė širdis“. Šio projekto tikslas – padėti Laižuvoje gyvenančiai našlei Inai Ščukauskienei ir keturiems jos vaikams (Aistė – 18 metų, Anželika – 16 metų, Dovilė – 10 metų, Dovydas – 9 metai) sukurti geresnes gyvenimo sąlygas.

27 d. AB Šiaulių bankas MVA nariams suorganizavo seminarą. Temos:

1) Verslo finansavimo galimybės, panaudojant valstybės remiamus kreditus.
2) Verslo finansavimo galimybės, panaudojant INVEGOS garantijas.
3) Verslo angelų fondas I: galimybės ir patirtis.
4) Parama, plėtojant eksportą, pagalba verslo efektyvumui didinti.
5) Rizikos kapitalas Jūsų verslo plėtrai.
6) Savivaldybės parama verslui.

28 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Mažeikių darbo biržos atstove, dėl MVA ieškomo komercijos vadybininko.

30 d. MVA administratorė Vaida Lipskytė Mažeikių savivaldybėje dalyvavo susirinkime dėl socialinio projekto „Sušildykim sielas“.

Spalio mėn.

4 d. MVA nariai susitiko su:

1) Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku Raimondu Ramanausku;

2) Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininku Audriumi Tupiku;

3) Mažeikių seniūnijos seniūnu Šarūnu Armonu.

4 d. Mažeikių verslo ir turizmo informaciniame centre vyko MVA tarybos posėdis.

6 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius, viceprezidentas Darius Seilius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su AB „Orlen Lietuva“ atstovu Jacek Komar dėl socialinio projekto „Auksinė širdis“.

6 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su UAB „Intergas“ gen. direktoriumi Danu Lasevičiumi, dėl bendradarbiavimo ir UAB „Intergas“ atstovavimo MVA veikloje.

11 d. MVA atstovai susitiko su UAB „Intergas“ gen. direktoriumi Danu Lasevičiumi, dėl UAB „Intergas“ veiklos Mažeikių rajone.

11 d. MVA tarybos nariai susitiko su TMI Lietuva atstovu Tomu Kemežiu dėl ES projekto Nr. 179.

14 d. Socialinio projekto „Auksinė širdis“ uždarymas.

18 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo SVV tarybos posėdyje Vilniuje, dėl ES Priemonės Asistent 1.

19 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su AB „Orlen Lietuva“ atstovu Jacek Komar dėl socialinio projekto „Auksinė širdis“ finansavimo.

22 d. MVA atstovai susitiko su Šiaulių universiteto atstovais doc. – dr. Henriku Karpavičiumi ir lekt. doc. Kęstučiu Navicku dėl tolimesnio bendradarbiavimo, studentų praktikos atlikimo MVA įmonėse.

25 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Telšių darbo biržos atstovais Kaziu Lečkausku ir Dalia Balvočiene dėl bendradarbiavimo.

28 d. MVA tarybos nariai Saulius Rancas, Virgilijus Radvilas ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su AB „Orlen Lietuva“ pirkimų direktoriumi Bogdan Cichucki dėl bendradarbiavimo perkant elektros energiją.

Lapkričio mėn.

3 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius, viceprezidentas Darius Seilius, vykdančioji direktorė Diliara Zarifova ir buhalterė Ilona Kundrotienė susitiko su AB „Orlen Lietuva“ atstovais Jacek Komar, Raimondu Petrosianu ir Aurelija Trakšeliene, dėl socialinio projekto „Auksinė širdis“.

9 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius dalyvavo SVV tarybos posėdyje Vilniuje.

9 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo pasitarime dėl socialinio projektos „Sušildykim sielas“, kuris vyko Mažeikių rajono savivaldybės salėje.

10 d. vyko MVA tarybos posėdis.

12 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su M.Račkausko gimnazijos direktore Asta Žukauskiene, dėl bendradarbiavimo.

16 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo socialinio projekto „Auksinė širdis“ labdaros vakare Vilniuje.

16 d. MVA administratorė Vaida Lipskytė dalyvavo socialinio projekto „Sušildykim sielas“ iniciatyvinės grupės susitikime.

18 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo

Tauragės apskrities verslininkų asociacijos apdovanojimų ceremonijoje „Geriausia 2010 metų TAVA įmonė“.

18 d. MVA administratorė Vaida Lipskytė dalyvavo socialinio projekto „Sušildykim sielas“ spaudos konferencijoje.

19 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Plungės teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus vedėja Alfreda Narmontiene, dėl bendradarbiavimo.

22 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius, vykdančioji direktorė Diliara Zarifova, UAB „Juodasis gintaras“ atstovas Robertas Karvauskas, UAB „Saurida“ atstovė Danguolė Steponaitienė ir UAB „Žemaitijos agroprekyba“ atstovė Milda Zubavičienė pristatė įmonių veiklą M.Račkausko gimnazijos gimnazistams.

23 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su Plungės teritorinės darbo biržos direktore Dangirute Jurkuviene, dėl galimybės MVA nuomotis patalpas Mažeikių darbo biržoje.

23 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo socialinio projekto „Sušildykim sielas“ iniciatyvinės grupės susitikime.

25 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius kartu su Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generaliniu direktoriumi Antanu Šipavičiumi, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentu Vidmantu Japertu, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentu Arūnu Rupšiu ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Vladu Damulevičiumi parodos „Šiauliai 2010“ vykusio Investuotojų forumo „Investuok Šiauliuose“ metu, Šiaulių arenos konferencijų salėje pasirašė supratimo memorandumą „Dėl bendradarbiavimo ir veiklos“.

26 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su UAB „Verslo media“ vadove Rūta Šakaliene, dėl bendradarbiavimo.

29 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su TMI Lietuva atstovu Tomu Kemežiu, dėl projekto Nr. 179 vykdymo.

30 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo socialinio projekto „Sušildykim sielas“ iniciatyvinės grupės susitikime.

Gruodžio mėn.

2 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo socialinio projekto „Sušildykim sielas“ spaudos konferencijoje.

4 d. MVA Prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo UAB „Roventa“ 20-ties metų veiklos jubiliejaus šventiniame koncerte, kuris vyko Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre.

7 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo socialinio projekto „Sušildykim sielas“ iniciatyvinės grupės susitikime.

10 d. MVA nariai dalyvavo socialinio projekto „Sušildykim sielas“ Kalėdinėje mugėje ir šventinės košės dalijime Mažeikių miesto gyventojams.

11 d. MVA nariai dalyvavo pirmą kartą suorganizuotame MVA Kalėdiniame vakarėlyje, kuris vyko Palangoje.