sausio 2017

You are browsing the site archives for sausio 2017.


Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2017 m.

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2017 m.

Lapkritis   Spalis   Rugsėjis   Rugpjūtis   Liepa   Birželis 14 d. Įvyko Mažeikių miesto vietinės veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu pakeista valdybos sudėtis, pateikta informacija apie pirmo kvietimo metu gautų paraiškų vertinimo eigą. Antras paraiškų priėmimo etapas numatomas rugsėjo mėnesį, apie tai informuojant papildomai. 22 d. Birželio 22 d. Mažeikių rajono […]