Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2017 m.


Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2017 m.

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2017 m.

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

Rugpjūtis

 

Liepa

 

Birželis

14 d. Įvyko Mažeikių miesto vietinės veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu pakeista valdybos sudėtis, pateikta informacija apie pirmo kvietimo metu gautų paraiškų vertinimo eigą. Antras paraiškų priėmimo etapas numatomas rugsėjo mėnesį, apie tai informuojant papildomai.

22 d. Birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mažojoje salėje Šiaulių valstybinės kolegijos Mokymo paslaugų centro Mažeikių skyriaus absolventams buvo įteikti diplomai. Diplomus gavo 40 buhalterinės apskaitos, įmonių ir įstaigų administravimo bei logistikos vadybos studentų. Mažeikių verslininkų asociacijos vardu sveikinimo žodį absolventams tarė vykdantysis direktorius Rolandas Lemežis.

27 d. MVA patalpose Mažeikių verslininkų asociacijos narys UAB Medicinos bankas organizavo seminarą, kurio metu pristatė kreditavimo sąlygas UAB Medicinos banke ir ekonomikos aktualijas. Seminaro metu banko Mažeikių KAS vadovė Rosita Kasperavičienė pristatė verslo finansavimo galimybes su 0,2% metinių palūkanų, o banko Telšių filialo direktorius Vaidas Vyšniauskas aptarė Lietuvos „lūkesčių“ rodiklius bei apžvelgė svarbiausias ES ir Pasaulio ekonomikas.

29 d. Mažeikių rajono savivaldybėje pasirašyta septynių socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartis, kuria siekiama mažinti nedarbo lygį rajone ir pagerinti apsirūpinimą kvalifikuota darbo jėga.
Sutartį pasirašė Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija, atstovaujama prezidento Deivydo Vyniauto, Mažeikių politechnikos mokykla, Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyrius, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Šiaulių valstybinės kolegijos Mažeikių skyrius, Mažeikių turizmo ir verslo informacinio centras.

Birželio mėnesį MVA prezidentas Deivydas Vyniautas ir MVA vykdantysis direktorius Rolandas Lemežis pradėjo MVA narių lankymą. Pagrindiniai susitikimų su MVA nariais tikslai yra pristatyti tolimesnes MVA veiklos kryptis, planuojamus renginius, iš arti pamatyti MVA narių veiklą, išklausyti MVA narių pasiūlymus dėl asociacijos veiklos tobulinimo, stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp asociacijos narių. Per dvi savaites susitikta su 14 narių. Liepos mėnesį numatoma aplankyti likusius narius.

Gegužė

2 d. Jaunimo renginys Idėja+. Dalyvavimas vertinimo komisijoje.

12 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo posėdyje. Aptarti klausimai dėl paraiškų teikimo datos paskelbimo, peržvelgti pagrindiniai dokumentai.

23 d. Mažeikių verslininkų asociacijos atstovai susitiko su Mažeikių raj. savivaldybės meru Antanu Teniu, administracijos direktoriumi Broniumi Kryžiumi ir kitas savivaldybės atstovais. Susitikimo metu aptarti klausimai dėl nekilnojamo turto tarifų mažinimo, valstybinės žemės nuomos mokesčių, viešųjų pirkimų situacijos Mažeikių rajone.

30 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo regioninėje konferencijoje „Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje mokykloje pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“. Pasirašytas trišalis bendrųjų rekomendacijų dokumentas dėl vykusio ERASMUS+ mobilumo projekto.

31 d. INVEGA informacinis renginys.

Balandis

12 d. MVA ąžuoliukų sodinimo akcija.

19 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavimo pasitarime dėl darbuotojų profesinio orientavimo. Pasitarime darbdavius atstovavo ir MVA įmonė narė UAB „ABF LT“. Pateikti vykusios apklausos duomenys dėl reikalingų profesijų, aptarti darbdavių pasiūlymai. Susitikime dalyvavo mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, mero patarėjas investicijoms Virgilijus Radvilas, Šiaulių DRMC Mažeikių filialo vadovė Rūta Mikelaitienė, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Jolanta Gintalienė, Šiaulių valstybinės kolegijos atstovė Marija Labžentienė, Mažeikių politechnikos mokyklos projektų koordinatorė Erika Pusvaškė, Jaunimo reikalų koordinatorė Alvyda Purauskytė, Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.

28 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė, kartu su Mažeikių rajono savivaldybės atstovu Virgilijumi Radvilu ir užsienio delegacija iš Vokietijos, lankėsi įmonėje AB „Pieno žvaigždės“. Susipažinta su gamybos procesu, įmonės veikla. Pristatyta Mažeikių verslininkų asociacija.

Kovas

14 d. VšĮ „Versli Lietuva“ seminaras „Plėtros kryptis – eksportas. Auginkime kompetencijas!” skirtas gilinti eksporto specialistų kompetencijas. Susitikimas su VšĮ „Versli Lietuva“ generaline direktore Rūta Pentiokinaite.

14 d. MVA tarybos, 2014-2017 m. kadencijos paskutinis posėdis.

15 d. Visuotinis Mažeikių vietos veiklos grupės narių susirinkimas.

16 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė pasveikino MVA narį Vidmantą Stonkų (UAB „Mažeikių būtų ūkis“ direktorių) su 25 metų veiklos įmonėje jubiliejumi.

17 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių TDB Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijos, papildomame susirinkime.

23 d. MVA prezidentė dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos organizuotame Regioninės politikos pavasario forume.

28 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) susitikime, kuriame pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir numatytos priemonės, kuriomis bus siekiama atgaivinti regionus, mažinti socialinę atskirtį ir nedarbo lygį, suvaldyti migracijos ir demografines problemas.

31 d. 2017-03-31 vyko Mažeikių verslininkų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Išrinkta nauja asociacijos taryba ir prezidentas. Naujais asociacijos tarybos nariais tapo Diliara Zarifova, Virginija Eidimtienė, Gražina Bartkevičienė, Julius Banys, Remigijus Jurkus, Jonas Glodenis, Arvydas Šemeta, Darius Seilius. Daugumos balsų persvara asociacijos prezidentu išrinktas Deivydas Vyniautas.
II dalyje vyko Liudo Mikalausko ir Vaidos Genytės koncertas su MVA nominacijomis įmonėms.

Vasaris

1 d. MVA vykdančioji direktorė ir MVA tarybos narė Virginija Eidimtienė dalyvavo susitikime su Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai Lina Tamutiene ir Mažeikių skyriaus vedėja Marija Labžentiene. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, aptarta socialinė partnerystė, galimi bendri projektai.

2 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė susitiko su VšĮ „Versli Lietuva“ atstove regione Aukse Vizbariene. Aptartos 2017 metų pagrindinės veiklos ir kryptys bendradarbiaujant su organizacija.

4 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė ir MVA tarybos narys Darius Seilius dalyvavo darbo grupėje dėl Naujų investicijų Mažeikiuose.

4 d. susitikimas su metalo sektoriaus įmonių vadovais Mažeikių raj. savivaldybėje.

6 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė susitiko su asociacijos „Mes šeima“ atstove Jolanta Valantiniene, koordinuojančia jaunimo garantijų iniciatyvos projektą „Atrask save“. Pasirašyta savananorystės sutartis, priimant savanorį į Mažeikių verslininkų asociacija 4 mėn. laikotarpiui.

7 d. MVA organizacinio komiteto susirinkimas. Pagrindinė tema – MVA ataskaitinio metinio renginio planavimas, idėjos renginiui.

8 d. vyko susitikimas-diskusija dėl jaunimo profesinio orientavimo, kvalifikuotos darbo jėgos parengimo ir rajono įmonių aprūpinimo darbo jėgos resursais. Susitikimą inicijavo Mažeikių raj. savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė ir mero patarėjas investicijoms Virgilijus Radvilas. Kiti diskusijos dalyviai: Mažeikių verslininkų asociacijos, Mažeikių teritorinės darbo biržos, Mažeikių politechnikos mokyklos, Mažeikių Švietimo skyriaus, Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinio, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro atstovai.

8 d. Mažeikių verslininkų asociacijos atstovai dalyvavo susitikime su Mažeikių rajono savivaldybės meru A. Teniu, administracijos direktoriumi B. Kryžiumi ir Finansų skyriaus vedėja J.Balvočiene. Buvo pristatytas numatomas priimti savivaldybės biudžeto 2017 m. projektas.

10 d. MVA viceprezidentas Deivydas Vyniautas ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių TDB Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijoje.

23 d.Mažeikių verslininkų asociacijoje vyko Mažeikių rajono įmonių, dirbančių su metalo apdirbimo sektoriuje, susitikimas. Susitikimo tikslas – Mažeikių rajono svarbiausių pramonės šakų ir įmonių pristatymas užsienio rinkose, siekiant užmegzti bendradarbiavimą su regionais, turinčiais panašią pramonės struktūrą.Į susirinkimą pakviesta Aistė Žalevičienė, Šiaulių klasterio vadovė. Pasidalinta informacija apie klasterį ir jo įmones

23 d. Mažeikių verslininkų asociacijos įmonių vadovai, atstovai dalyvavo darbo biržos organizuojamame renginye „Daro biržos ir darbdavių bendradarbiavimas“. Renginio metu pristatyta situacija darbo rinkoje, užimtumo priemonių įgyvendinimas ir darbo biržos paslaugos darbdaviams. MVA narės – įmonės UAB „Hotrema“ atstovas pristatė įmonės gerąją praktiką įgyvendinant Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą 2016 metais.

27 d. Vice prezidentas Deivydas Vyniautas ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių TDB Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijoje vertinant gautų paraiškų kokybę.

28 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitos pristatyme.

Sausis

9 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė aplankė MVA narį VĮ „Mažeikių miškų urėdija“. Aptartos galimos pavasario iniciatyvos įtraukiant ir kitus MVA narius.

11 d. MVA prezidentė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė susitiko su Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigute Bernotiene ir mero patarėju investicijų klausimais Virgilijumi Radvilu. Aptarti klausimai dėl darbo rinkos ir profesinio parengimo, dėl bendrų projektų.

11 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė ir MVA tarybos narys Darius Seilius dalyvavo darbo grupėje dėl Naujų investicijų Mažeikiuose. Susirinkimai vyksta kiekvieną trečiadienį, kurių metu rengiama strategija, Mažeikių rajono verslo aplinkos analizė, kuriami įrankiai pritraukiant naujas investicijas, gerinant verslo sąlygas rajone.

12 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdyje.

16 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės nominacijų vertinimo ir skyrimo komisijoje.

16 d. MVA tarybos posėdis.

18 d. Vykdančioji direktorė Agnė Aušrė ir MVA tarybos narys Darius Seilius dalyvavo darbo grupėje dėl Naujų investicijų Mažeikiuose.

19 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė ir vykdančioji direktorė Agnė Aušrė susitiko su Mažeikių rajono seniūnu Šarūnu Armonu. Aptartas organizacijų ir seniūnijos bendradarbiavimas, artimiausi asociacijos planai.

24 d. MVA prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos regioninės politikos komiteto posėdyje. Aptartos regioninės politikos tobulinimo kryptys, regionų kompetencijų stiprinimas ir pajėgumų didinimas, veiklos optimizavimas ir kiti klausimai.