Mes kartu, kad būtume stiprūs

Sveiki atvykę į Mažeikių verslininkų asociacijos puslapį!

Renginiai, susitikimai

 

Tarybos posėdis AB „Pieno Žvaigždės“ įmonėje

Tarybos posėdis AB „Pieno Žvaigždės“ įmonėje

Birželio 25 d. MVA tarybos posėdis vyko AB „Pieno Žvaigždės“ įmonėje. Dėkojame įmonės vadovui, Aušriui Baravykui, ir visai komandai už šiltą priėmimą, gerosios patirties pasidalinimą ir ilgametę MVA narystę. MVA - mes kartu, kad būtumėm...

Susitikimas dėl jaunimo įtraukimo

Susitikimas dėl jaunimo įtraukimo

Birželio 25 d. MVA rytas prasidėjo Mažeikių politechnikos mokykloje, kur kartu su mokyklos atstovais ir ORLEN Lietuva atstove spaudai gvildenome idėją - kaip pritraukti jaunus, talentingus jaunuolius mokytis čia, gilinti praktines žinias Mažeikių įmonėse bei skatinti...

Susitikimas su Plungės Smulkiojo Verslo Asociacija

Susitikimas su Plungės Smulkiojo Verslo Asociacija

Plunges Smulkiojo Verslo Asociacija, kartu su nauju pirmininku Tomu Balsiu ir šaunia komanda priešakyje! Trykštantys energija ir kupini idėjų.🤝👌 Mes kartu (su kaimynais taip pat), kad būtumėm stiprūs! Nuotrauka: Algimantas Končius

Apie Mažeikių verslininkų asociaciją

Tikslas
Vienyti verslininkus, siekiant sudaryti palankias ekonomines, teisines, psichologines ir kultūrines sąlygas verslui.

Veikla
∗ Verslininkų interesų atstovavimas;
∗ Teisinių aktų, trukdančių verslui, papildymų ir pakeitimų inicijavimas;
∗ Verslininkų ir jų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas;
∗ Verslininkų informavimas, konsultavimas, švietimas;
∗ Pozityvaus verslininkų įvaizdžio visuomenėje formavimas.

Asociacija veikia nuo 2002.10.01

 Tai nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 51 įmones, kurios atstovauja įvairias verslo sritis. Asociacijos narių įmonėse ar jų padaliniuose dirba apie 4000 darbuotojų.

MVA veiklos tikslai ir rūšys:

  • Koordinuoti asociacijos narių veiklą, sprendžiant visiems nariams bendras ir aktualias verslo problemas;
  • atstovauti ir ginti savo narių deleguotus interesus, tame tarpe ir darbdavystės srityje, įvairiose valstybinėse institucijose, įstaigose bei organizacijoje; 
  • atstovauti narių interesams tarptautinėse institucijose ir organizacijose, valstybės ir savivaldos institucijose; 
  • sudaryti sąlygas glaudesniam narių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su apskrities bei rajono valdymo struktūromis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi esami narių potencialai; 
  • dalyvauti rajono ūkio ir infrastruktūros vystymo projektuose ir programose; 
  • ruošti pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektams, rajono savivaldybės sprendimų projektams, kuriose susiję su verslo aplinka ir jos vystymu; 
  • plėsti tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su šalies ir užsienio verslininkų organizacijomis, remti mokslą, švietimą, kultūrą ar sportą, skirti stipendijas gabiam Mažeikių jaunimui, išvykstančiam studijuoti, skatinant baigus mokslus grįžti dirbti į Mažeikius.

Asociacijos nauda.

Nuolat plečiamas Gerovės paketas, organizuojami susitikimai, renginiai, vykdomi projektai sustiprina asociacijos reikšmę ir naudą nariams. MVA atstovavimas savivaldybėje, kitose institucijose, verslo sąlygų gerinimas rajone, įsiklausymas į kiekvieno nario lūkesčius ir problemas.

Veiklos kryptys

Bendradarbiavimas

Verslininkų interesų atstovavimas, tarptautinis bendradariavimas. Skatininimas dalintis gerąja verslo praktika tarpusavyje. 

Gerovės paketas

Gerovės paketas yra nuolat pildomas.

Pastovios nuolaidos  – kurui, laisvalaikiui, turizmo paslaugoms, rekreacijai, telekomunikacijoms. Skatinama programa narys – nariui.

Tobulėjimas

Organizuojamos konferencijos, mokymai, seminarai. Nuolat vyksta naudingi susitikimai, įmonių lankymas, dalinimasis žiniomis.

Viešinimas

MVA narių didelis matomumas žiniasklaidoje, regioninėje ir šalies spaudoje, radijuje.

Informacija

Sukaupta vertinga informacija apie regiono verslą, darbo rinkos situaciją, galimybes verslui.

Projektai

MVA vykdo ir administruoja ES struktūrinių fondų projektus, suteikdama tinkamą pagalbą regiono verslui.

Asociacijos nariai

Norite tapti asociacijos nariu?

Asociacijos narystė – vienas iš būdų kaip perkelti savo verslą į informacijos, renginių ir susitikimų veiksmą. Būkite arčiau savo regiono aktualijų, naujienų ir galimybių!

Kviečiame užpildyti užklausos formą, o mes su Jumis susisieksime.

11 + 9 =

Daugiau naujienų socialiniuose tinkluose!