Apie mus


KitasMažeikių verslininkų asociacija

Įkurta
2002 metų spalio 1 dieną. Tai nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 56 narius, kurie atstovauja įvairias verslo sritis. Asociacijos narių įmonėse ar jų padaliniuose Mažeikių mieste dirba apie 4500 darbuotojų.
Tikslas
Vienyti verslininkus, siekiant sudaryti palankias ekonomines, teisines, psichologines ir kultūrines sąlygas verslui.

Veikla
∗ Verslininkų interesų atstovavimas;
∗ Teisinių aktų, trukdančių verslui, papildymų ir pakeitimų inicijavimas;
∗ Verslininkų ir jų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas;
∗ Verslininkų informavimas, konsultavimas, švietimas;
∗ Pozityvaus verslininkų įvaizdžio visuomenėje formavimas.

 Mažeikių verslininkų asociacija – tai lanksti, pasiruošusi taikyti inovacijas, dirbanti savo kraštui struktūra.