Veikla


Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2017 m.

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2017 m.

Lapkritis   Spalis   Rugsėjis   Rugpjūtis   Liepa   Birželis 14 d. Įvyko Mažeikių miesto vietinės veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu pakeista valdybos sudėtis, pateikta informacija apie pirmo kvietimo metu gautų paraiškų vertinimo eigą. Antras paraiškų priėmimo etapas numatomas rugsėjo mėnesį, apie tai informuojant papildomai. 22 d. Birželio 22 d. Mažeikių rajono […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2016 m.

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2016 m.

Sausio mėn. 4 d. Vykdančioji direktorė Agnė Gylytė dalyvavo kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso komisijos susirinkime. 18 d. Dalyvavimas Mažeikių rajono savivaldybės SVV fondo komisijos posėdyje. 18 d. Vyko Mažeikių verslininkų asociacijos tarybos posėdis. 21 d. Dalyvavimas Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo posėdyje. Susitikimas su „Investuok Lietuva“ vadovu Mantu Katinu. 22 d. Mažeikių miesto vietos veiklos grupės […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2015 m.

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2015 m.

Gruodžio mėn. 22 d. Asociacijos prezidentė Gražina Bartkevičienė susitiko su Mažeikių rajono savivaldybės meru Antanu Teniu. 18 d. Asociacijos prezidentė Gražina Bartkevičienė dalyvavo Naujosios Akmenės Kultūros rūmuose vykusiame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus 25-erių metų sukakties šventiniame minėjime. 17 d. Vykdančioji direktorė Agnė Gylytė dalyvavo Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos posėdyje, […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2014 m.

Sausio mėn. 6 d. vyko MVA Tarybos posėdis, kuriame nauji asociacijos nariai – UAB „EMAS“ atstovai supažindino su bendrovės vykdoma veikla, pristatyti 2014 m. MVA biudžeto, įstatų keitimo projektai ir kt. klausimai. 7 d. MVA vykdančioji direktorė Laura Janulytė dalyvavo susitikime su LR Seimo nariu K. Bartkevičiumi, jo padėjėju Česlovu Čyžu, Mažeikių rajono savivaldybės mero […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2013 m.

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2013 m.

Sausio mėn. 7 d. surengtas susitikimas su MVA įmonių-narių atstovais dėl „Verslo misijos į Norvegiją“. 8 d. vyko MVA Tarybos posėdis, kurio metu MVA vykdančioji direktorė D. Zarifova pristatė 2012 m. MVA priemonių plano vykdymą bei 2013 m. priemonių plano projektą, 2012 m. biudžeto vykdymą bei 2013 m. biudžeto planą bei kitus klausimus. 9 d. […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2012 m.

Sausio mėn. 4 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova dalyvavo susitikime su gimnazijų mokytojais dėl Mažeikių verslininkų asociacijos 2012 m. Mažeikių rajono mokomųjų mokinių bendrovių konkurso. 9 d. vyko MVA Tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyta informacija apie MVA persikėlimą į naujas patalpas, patvirtintas 2012 m. MVA veiklos priemonių planas bei kiti klausimai. 11 d. […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2011 m.

Sausio mėn. 10 d. MVA prezidentas Kęstutis Bartkevičius ir vykdančioji direktorė Diliara Zarifova susitiko su AB „Orlen Lietuva“ atstovu Jacek Komar, dėl jo išvykimo iš Mažeikių. 10 d. UAB „Mažeikių Varduva“ ofise vyko MVA tarybos posėdis. 12 d. VSDF Mažeikių skyriuje vyko socialinio projekto „Sušildykim sielas“ uždarymo vakaras. 19 d. MVA vykdančioji direktorė Diliara Zarifova […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2010 m.

Sausio mėn. 25 d. Mažeikių rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Mažeikių rajone bei mieste 2010 metų numatomų vykdyti projektų. 26 d. Ūkio ministerijoje SVV Tarybos posėdyje dalyvavo MVA Tarybos narys Alvydas Balčiūnas. Vienas iš pagrindinių darbotvarkės klausimų buvo svarstoma dėl daugiabučių namų renovavimo. 28 d. Susitikimas su AB „VST“ atstovais dėl naujos elektros energijos įstatyminės […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2009 m.

Sausis Sausio 12 d. MVA Tarybos posėdis, kurio pagrindiniai darbotvarkės klausimai buvo MVA 2009 m. biudžeto ir veiklos planų projektai. Taip pat posėdžio metu nutarta š.m. kovo 20 d. šaukti ataskaitinį MVA susirinkimą, kurio metu bus skelbiamos „Sėkmingiausiai dirbančios įmonės“ ir „Patraukliausio darbdavio“ nominacijos. Sausio 16 d. MVA prezidentas Darius Seilius ir MVA narys Saulius […]

Mažeikių verslininkų asociacijos veikla 2008 m.

Sausis Sausio 7 d. Vyko MVA tarybos posėdis. Sudaryti darbo grupę verslo liudijimų klausimams spręsti. Sausio 14 d. Vyko MVA tarybos posėdis. Paskelbti nominacijų „Sėkmingai dirbanti įmonė“ ir „Populiariausias vadovas“ konkursai. Sausio 17 d. R. Petraitis ir V. Raudonius dalyvavo naujų „Aviva“ fondų pristatyme. Sausio 23 d. MVA nariai dalyvavo Pavasario vid. mokyklos konferencijoje „Ekonominio […]