LSVV


LSVV logo

Mažeikių verslininkų asociacija yra Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos narė.


2008 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, įkurta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (toliau – Taryba).
Taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaryta iš asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, atstovų. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, remdamasi asociacijų teikimu.
Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimą ir taip kurti palankią aplinką verslui. Tarybos veikla sudaro galimybes verslo subjektams išsakyti savo nuomonę, nusiskundimus ir pateikti pasiūlymus dėl verslo sąlygų gerinimo.

http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-politika/svv_taryba_smulkusis_verslas